5. august 2015

Fond giver 3 millioner til ridehal

Første spadestik til den nye hal blev taget den 4. august.

Universitetshospitalet for Store Husdyr, KU i Taastrup har modtaget et gevaldigt økonomisk skulderklap i form af en donation på 3. millioner kr. fra Foreningen KUSTOS af 1881.

Taknemmeligheden og begejstringen over donationen er stor på Universitetshospitalet i Taastrup: ” En donation på 3 millioner kr. fra Foreningen KUSTOS af 1881 er en fuldstændig fantastisk gave og en kæmpeanerkendelse af den kliniske undervisning og forskning vi udfører indenfor hesteområdet på hospitalet” udtaler hospitalschef Susanne Nautrup Olsen. ”Aldrig tidligere har vi modtaget så stor en donation og haft mulighed for at opfylde så stor en drøm. Manglen på en ridehal har været et tilbagevende ønske siden vi flyttede til Taastrup – ja, faktisk siden den daværende Kgl. Veterinær-og Landbohøjskole blev bygget på Frederiksberg i 1858, har der manglet en ridehal. Donationen muliggør sammen med bidrag fra universitet at byggeriet påbegyndes her i sommeren 2015 med Bundgaard Byg som leverandør.” 

Ridehallen er det sidste element i realiseringen af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, KU’s vision om, at Universitetshospitalet skal være centrum for veterinær forskning og uddannelse i store dyr på internationalt niveau. Ridehallen er central i undervisning og træning af studerende på det veterinære fagområde, herunder i bevægelsesforstyrrelser hos heste. Ridehallen og dets tilhørende haltheds-laboratorium vil give helt nye muligheder for klinisk praksisrelevant undervisning og forskning.

Foreningen KUSTOS af 1881, hvis formål det er at yde støtte til almennyttige formål, der direkte eller indirekte fremmer dyrevelfærd samt imødegår sygdomme hos husdyr har gennem flere år ydet vigtige bidrag til hesteforskningen gennem projektstøtte, men har aldrig tidligere støttet et enkelt formål med så generøst et beløb.

Universitetshospitalet for Store Husdyr på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet (tidligere Landbohøjskolen og LIFE) er Danmarks eneste universitetsdyrehospital hvor der både undervises og forskes i sygdomme hos heste. Universitetshospitalet for Store Husdyr har netop – som en del af den samlede veterinæruddannelse- haft akkrediteringsbesøg af den amerikanske veterinærorganisation AVMA. Det er håbet, at besøget vil munde ud en akkreditering til efteråret, hvor den danske veterinæruddannelse i så fald vil være den  6. veterinær- uddannelse i Europa, der modtager denne blåstempling.

Hallen forventes færdig til indvielse marts/april 2016.