2. maj 2016

Åbent Hus afviklet med stor succes og interesse

Porten var åbnet til den nye ridehal, KUSTOS-hallen, hvor gæsterne kunne se demonstration af ”dynamisk endoskopi”, en kikkertundersøgelse af hestens luftveje, der foregår samtidig med at den motioneres. Hallen blev indviet tidligere på ugen af blandt andet borgmester Michael Ziegler.

Hospitalets forskellige bygninger indeholdt  ”emne-stationer”, hvor gæsterne kunne tage ophold og blandt andet høre om hestens hjerte, lunger, tænder, knogler og led. Gæsterne kunne besøge operationsstuen og hvor kirurgi-teamet under ledelse af professor i stordyrskirurgi Stine Jacobsen demonstrerede hvordan en hest bedøves og klargøres til operation.

Dyrlæge Niels Søbro tilbød gæsterne at prøve pusterøret, der anvendes til bedøvelse med pile af vilde dyr og mange var forbavsede over hvor meget der skulle pustes for at ramme målskiven. Dyrlæge Niels Søbro er en af de to dyrlæger i hospitalets stordyrspraksis, der fungerer som en almindelig dyrlægepraksis og hver dag kører ud til syge og tilskadekomne heste, køer og  får i Storkøbenhavn sammen med  studerende.

Der er lukket af til langt de fleste patienter sådan en dag, men i undervisningsstalden kunne gæsterne komme i kontakt med hospitalets egne dyr og enkelte patienter. Her fortaltes om forskningsprojekter indenfor blandt andet spilbaseret læring, misdannelser hos kalve og anvendelse af kunstigt neurale netværk til vurdering af grises vægt. Køen foran kalve og grise var kontant og patient Mads, en boerged med brækket ben fik stor opmærksomhed.

Klokken lidt over 2 lukkede  de 40 medarbejdere og studerende igen dørene til hospitalet, der 30 minutter senere modtog en akut patient og så var det hverdag igen.