19. februar 2016

Stine Jacobsen tildeles titlen som ECVS diplomate

ECVS diplomate.

En titel, som udelukkende tildeles dyrlæger, der har gennemgået et nøje beskrevet uddannelsesforløb.

Foto af Stine Jacobsen

Stine Jacobsen, professor i stordyrskirurgi på Institut for Produktionsdyr og Heste ved Københavns Universitets Sundhedsvidenskabelige Fakultet, har fået specialistgraden i stordyrskirurgi fra European College of Veterinary Surgery (ECVS).

Titlen bliver udelukkende givet til dyrlæger, der har gennemgået et helt særligt uddannelsesforløb. Først og fremmest et treårigt fuldtidskirurgisk uddannelsesforløb med et stort antal operationer inden for både bløddels- og ortopædkirurgi. Derudover kræves publicering af videnskabelige arbejder, deltagelse i internationale kurser inden for det kirurgiske fagområde og deltagelse i faglig formidling på internationalt niveau. Stine Jacobsens afsluttende eksamen blev afholdt i februar i Schweiz og var en to dage lang event, hvor eksaminander fra hele Europa blev overhørt i alle aspekter af heste- og produktionsdyrskirurgi.

”Mit arbejde er tredelt. Jeg forsker, underviser og har samtidig aktivt patientarbejde med de indlagte heste på Universitetshospitalet for Store Husdyr. Universitetshospitalet er et henvisningshospital, og det kræver, at du er en rigtigt dygtig kliniker, og derfor har jeg taget denne kliniske efteruddannelse, der svarer til en speciallægeuddannelse. Der findes ikke for dyrlæger nogen dansk uddannelse på det her niveau, og derfor skal man uddannes på europæisk eller amerikansk niveau for at opnå disse kompetencer”, siger Stine Jacobsen.

En sikker underviser på højt niveau

Der er 239 ECVS diplomater i hele Europa. Stine Jacobsen er den første kvindelige dyrlæge, der har fået titlen som ECVS diplomate i stordyrskirurgi – som den 5. dansker. Uddannelsen til diplomate (et såkaldt residency) kan udelukkende foregå på i forvejen godkendte hestehospitaler. Universitetshospitalet for Store Husdyr i Taastrup er det eneste hospital i Danmark, der er godkendt som uddannelsessted for ECVS stordyrskirurger. Dyrlæge og lektor Aziz Tnibar, dipl. ECVS, startede uddannelsesprogrammet for ca. 8 år siden. I den mellemliggende periode er to kirurgiske diplomates uddannet, og yderligere en er nu under uddannelse. Det er en forudsætning for at opnå tilladelse til at igangsætte et ECVS uddannelsesprogram, at der er en diplomat ansat, da det er denne, der står for den daglige kliniske supervision/mesterlære. Universitetshospitalet for Store Husdyr har et godkendt uddannelsesprogram for såvel stordyrskirurger (ECVS) som intern medicin, heste (ECEIM).

”For mit kliniske virke betyder uddannelsen, at jeg kan bidrage til at vores universitetsklinik kan tilbyde den højeste grad af specialistkompetencer og klinisk specialviden til vores patienter. Yderligere styrkes hospitalets internationale omdømme ved at have diplomater ansat, for der er tale om en specialistgrad, hvis kvalitet der ikke stilles spørgsmålstegn ved, og som er anerkendt over hele verden. I min undervisning betyder det, at de studerende får undervisning på højeste niveau, hvor både det kliniske og forskningsmæssige integreres i uddannelsen. Som underviser har jeg en stor sikkerhed i ryggen, fordi jeg har læst alle de toneangivende fagbøger på området”, siger Stine Jacobsen og tilføjer:

”Titlen betyder også at vi nu er to dyrlæger på hospitalet, der kan tilbyde vejledning til uddannede dyrlæger, der gerne vil forfølge en europæisk specialistgrad indenfor stordyrskirurgi. Så det styrker både den præ- og postgraduate undervisning i vores afdeling”.

Kontakt: Professor Stine Jacobsen, stj@sund.ku.dk, Telefon: +45 35 33 26 20.