5. maj 2017

6 millioner til hesteforskning

Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion har idag uddelt bevillinger til 2 forskningsprojekter i Taastrup til en samlet værdi af ca 6.5 millioner kr.
Projektledere professor Rikke Buhl og professor Stine Jacobsen har herved opnået finansiering til fortsat forskning med henholdsvis projektet "Remodeling in atrial fibrillation – establishing a new large animal model" og "Unravelling the role of inflammation in osteoarthritis: insights obtained from an equine disease model by innovative molecular biological techniques". Læs mere om projekter herunder.

Remodeling in atrial fibrillation – establishing a new large animal model

Bevillingsmodtager: Rikke Buhl
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 2.533.880 kr.

Projektbeskrivelse: Forkammerflimmer (også kaldet atrieflimmer eller hjerteflimmer) er den hyppigste hjerterytmeforstyrrelse hos mennesker.

Mere end 6 millioner europæere lider af sygdommen, og med den stigende levealder forventes op mod 25% af befolkningen at få sygdommen. Lidelsen er svær at behandle, når den bliver kronisk, og samtidig er der i de seneste år ikke godkendt nye lægemidler til behandling af sygdommen. Den begrænsede behandlingseffekt skyldes bl.a., at sygdomsudvikling og årsag er mangelfuldt belyst. En af forklaringerne er, at der ikke findes velegnede dyremodeller til at studere sygdommen i, idet de dyr, der traditionelt anvendes indenfor medicinsk forskning, ikke får forkammerflimmer. Hesten derimod er det eneste pattedyr, der ligesom mennesket også hyppigt lider af spontant opstået forkammerflimmer.

Formålet med projektet er derfor at etablere og udvikle hesten som anerkendt dyremodel indenfor forkammerflimmer, hvor vi ønsker at udvikle en kronisk hjertemodel i heste. Ved at bruge hesten har vi en unik mulighed for at undersøge udviklingen af forkammerflimmer både elektrofysiologisk og strukturelt fra lidelsen begynder, indtil den permanent er etableret i hjertet.

I samarbejde med to bioteknologiselskaber, ønsker vi at afprøve to helt nye medicinske præparater, som er målrettet specifikke ionkanaler i hjertets forkamre. Med denne nye dyremodel, håber vi, at projektet vil føre til banebrydende og effektiv behandling af den hyppigste hjertesygdom hos mennesker.


Unravelling the role of inflammation in osteoarthritis: insights obtained from an equine disease model by innovative molecular biological techniques

Bevillingsmodtager: Stine Jacobsen
Institution: Københavns Universitet
Bevilget beløb: 4.178.684 kr.

Projektbeskrivelse: Slidgigt er en særdeles hyppig årsag til ledsmerter hos mennesker og dyr. Lidelsen har været genstand for megen forskning, men det har endnu ikke ført til signifikant forbedret diagnostik eller effektive behandlingsmetoder. Forskning med anvendelse af nye, såkaldte multiplekse, laboratoriemetoder forventes at kunne føre til betydelige avancementer i forståelsen af, hvilke sygdomsprocesser, der fører til at leddet nedbrydes af slidgigt – og dermed til udvikling af ny medicin, der kan bremse disse sygdomsprocesser.

Multiplekse metoder er revolutionerende, idet de tillader, at man måler hundreder eller tusinder biomolekyler såsom proteiner i en enkelt prøve. Herved kan sygdomsprocesserne i leddet karakteriseres tilbundsgående, og sygdomsmarkører identificeres.

Projektet vil anvende en dyremodel (osteochondral fragment model hos hest), idet vi herved kan studere de molekylære processer, der finder sted i leddet i de tidlige stadier af sygdommen. Ofte præsenteres patienter med slidgigt sent i sygdomsforløbet, hvor der er sket irreparable skader i leddet. Forbedret kendskab til sygdomsprocesser tidligt i sygdomsforløbet forventes til at kunne føre til forbedret diagnostik af slidgigt og at danne baggrund for udvikling af nye behandlingsformer.

I sideløbende delstudier undersøges forekomsten af sygdomsmarkører i væv fra mennesker og heste med spontan slidgigt for sammenholde disse med de markører, der identificeres i hestemodellen.