Praktikophold – Københavns Universitet

UNI HOSPITAL > Om hospitalet > Praktikophold

Praktikophold

Praktikuger i foråret 2019 er alle optaget. I efteråret er følgende ledig: uge 37-41, 43-44 samt uge 47-50
(opdateret 04.02.19)

Universitetshospitalet får rigtig mange henvendelser om praktikophold, både erhvervspraktikanter fra folkeskolen samt skolepraktik fra teknisk skole, og du skal derfor henvende dig i god tid.

Det er ikke muligt for os, at have praktikanter op til helligdage og i sommerferieperioden. Ligeledes vil der være enkelte mellemuger, hvor det heller ikke er muligt at komme i praktik.

Da det kræver en vis modenhed, at være praktikant på hospitalet, tager vi kun erhvervspraktikanter, der går i 9. klasse eller er fyldt 15 år.

Sådan gør du:

  • Klik her for at sende en mail  
  • Skriv lidt om dig selv (alder, skole, bopæl) og husk at skrive, hvilken uge du gerne vil i praktik. Du får hurtigst muligt svar, om det kan lade sig gøre.

Uopfordrede ansøgninger som dyrepasserelev eller laborantelev

Alle elevstillinger opslås altid på KU´s jobportal http://jobportal.ku.dk. Da instituttet får mange ansøgninger på de ordinære opslag vil uopfordrede ansøgninger ikke komme i betragtning.