Til henvisende dyrlæger

Hospitalet danner basis for den praktiske undervisning af veterinærstuderende i store husdyrs medicinske og kirurgiske sygdomme. Indlæggelse af patienter foretages af praktiserende dyrlæger, der således spiller en vigtig rolle for at tilvejebringe patientgrundlaget for undervisningen. Såvel almindelige lidelser, og lidelser repræsenterende besætningsproblemer, som "den sjældne patient" er velkomne. Der vil til tider kunne forekomme en kort ventetid på indlæggelse.

Kontakt til hospitalet

Vi ønsker at gøre kommunikationen med hospitalet så effektiv og fyldest-gørende som muligt. Henvisninger kan modtages via telefon 353 32860 eller e-mail: universitetshospitalet@sund.ku.dk.

Ved behov for akut indlæggelse skal hospitalet altid kontaktes telefonisk.

Ønsker De at diskutere et tilfælde med hospitalets dyrlæge, vil receptionen kontakte dyrlægen for Dem. Er det ikke muligt, vil der blive lagt besked, og De vil blive ringet op senere på dagen. Såfremt den dyrlæge, De ønsker at tale med ikke har klinikvagt, vil en anden dyrlæge besvare Deres henvendelse.

Forandring i tilstanden hos en indlagt patient vil naturligvis blive diskuteret mellem hospitalet dyrlæge og klienten. Der er oftest daglig kontakt mellem klient og hospitalet.

Hjemsendelse

Når en patient udskrives vil en foreløbig hjemsendelsesskrivelse blive sendt til Dem. De vil, med mindre væsentlige prøvesvar mangler, modtage en veterinærfaglig besvarelse indenfor en uge. Er patienten indlagt mere end 3 døgn, vil vi kontakte Dem pr. telefon. De er selvfølgelig velkommen til at kontakte os.

Klientens forventninger

Vi håber, at klienten møder med realistiske forventninger både med hensyn til behandlings- og diagnosticeringsmuligheder. Realistiske forventninger med hensyn til de økonomiske rammer er vigtige. Om end vi er et Universitetshospital, kan omkostningerne blive meget høje under en indlæggelse, men er sammenlignelige med privat praksis. Det beder vi Dem gøre klienten opmærksom på.