Persondatabeskyttelse

Behandling af klienters personoplysninger

Første gang vi modtager dig som klient på enten dyrehospitalet eller hestehospitalet behandler vi dine personoplysninger, ved at indskrive de nødvendige oplysninger du giver os i vores elektroniske patientjournalsystem.

I samme forbindelse er vi forpligtet til skriftligt at oplyse dig om formålet med behandlingen af oplysningerne og dine rettigheder som klient.

Det gør vi på den måde, at vi nederst på alle faktura for udførte behandlinger indsætter et link til hospitalernes fælles politik for persondatabeskyttelse, hvor du som klient kan sætte dig ind i dine rettigheder. 

Kundens rettigheder er blandet andet følgende:

  • Retten til at tilbagekalde et samtykke
  • Retten til indsigt i, hvilke personoplysninger virksomheden har registreret på kunden
  • Retten til at få berigtiget og slettet personoplysninger
  • "retten til at blive glemt" – altså at få slettet oplysninger der ikke længere er til anvendelse

Vi følger Københavns Universitets retningslinjer for persondatabeskyttelse, og du kan læse om privatlivspolitikken i detaljer her