Om Hospitalet

Universitetshospitalet for Store Husdyr, som tidligere var en del af Landbohøjskolen (KVL) og senere LIFE, flyttede 18. februar 2008 fra de gamle bygninger på Frederiksberg til tidssvarende moderne faciliteter i Taastrup.

Universitetshospitalet tilbyder patienter og deres ejere den bedst mulige behandling ved at erkende og anvende ny viden til gavn for sundhed, behandling og bekæmpelse af sygdomme. Vi uddanner dyrlægestuderende til et professionelt virke på højeste faglige niveau gennem forskningsbaseret undervisning og efteruddanner dyrlæger, forskere og specialister. Hospitalet var en del af Institut for Produktionsdyr og Heste, men efter fusionen på det veterinære område er hospitalet nu knyttet til Institut for Klinisk Veterinærmedicin.

Universitetshospitalet danner således rammen for uddannelse og oplæring af næste generations dyrlæger indenfor områder medicin, kirurgi og reproduktion på store husdyr og har en lang række eksperter tilknyttet, ligesom hospitalet har udstrakt samarbejde med såvel indenlandske som udenlandske institutioner og dyrlægepraksis.

Universitetshospitalet for Store Husdyr har følgende afsnit:

Universitetshospitalet samarbejder med afdelinger fra Det Biovidenskabelige Fakultet indenfor blandt andet klinisk patologi, mikrobiologi samt patologi.