Ledelse

Hospitalet er en del af Institut for Klinisk Veterinærmedicin og instituttets ledelsesteam består af: