Universitetshospitalet – Københavns Universitet

Hospitalet for Store Husdyr, som tidligere var en del af Landbohøjskolen / KVL, danner rammen for uddannelse og oplæring dyrlæger på store husdyr og heste. Stordyrshospitalet har også en kørende stordyrspraksis tilknyttet og er en del af Institut for Klinisk Veterinærmedicin

Kontakt - for dyreejere

Om hospitalet

Hospitalet for Store Husdyr flyttede i 2008 fra de gamle KVL / Landbohøjskole bygninger på Frederiksberg til tidssvaren-de moderne faciliteter i Taastrup

Kontakt - Stordyrspraksis

Udkørende stordyrspraksis

Hospitalets stordyrspraksis kører ud til dyreejere for at diagnosticere og be-handle på stedet.
Kontakt stordyrspraksis