Praktikophold

Praktikuger i efteråret: Følgende uger ledige: uge 48, 49 og 50.
(opdateret 19.08.19)

Det er også allerede nu muligt at søge praktikuger i foråret 2020. Ugerne opdateres snarest.

Universitetshospitalet får rigtig mange henvendelser om praktikophold, både erhvervspraktikanter fra folkeskolen samt skolepraktik fra teknisk skole, og du skal derfor henvende dig i god tid.

Det er ikke muligt for os, at have praktikanter op til helligdage og i sommerferieperioden. Ligeledes vil der være enkelte mellemuger, hvor det heller ikke er muligt at komme i praktik.

Da det kræver en vis modenhed, at være praktikant på hospitalet, tager vi kun erhvervspraktikanter, der går i 9. klasse eller er fyldt 15 år.

Sådan gør du:

  • Klik her for at sende en mail  
  • Skriv lidt om dig selv (alder, skole, bopæl) og husk at skrive, hvilken uge du gerne vil i praktik. Du får hurtigst muligt svar, om det kan lade sig gøre.

Uopfordrede ansøgninger som dyrepasserelev eller laborantelev

Alle elevstillinger opslås altid på KU´s jobportal http://jobportal.ku.dk. Da instituttet får mange ansøgninger på de ordinære opslag vil uopfordrede ansøgninger ikke komme i betragtning.