Praktikophold

Universitetshospitalet får rigtig mange henvendelser om praktikophold, både erhvervspraktikanter fra folkeskolen samt skolepraktik fra teknisk skole, og du skal derfor henvende dig i god tid.

Da det kræver en vis modenhed at være praktikant på hospitalet, tilbyder vi kun praktikpladser til elever, der går i 9. klasse eller er fyldt 15 år.

Vær opmærksom på, at vi ikke kan tilbyde praktik i uger, hvor der indgår helligdage samt i vinterferie og sommerferie perioden. I enkelte mellemuger, vil det heller ikke være muligt at komme i praktik.

2021

Vi følger Coronasituationen nøje og desværre vil det formodentlig ikke være muligt, at komme i praktik på denne side af sommeren 2021. Vi forventer at tage praktikanter ind igen fra september 2021.
Mere info om dette her på siden, senere.

Sådan gør du:

  • Klik her for at sende en mail  
  • Skriv lidt om dig selv (alder, skole, bopæl) og husk at skrive, hvilken uge du gerne vil i praktik. Du får hurtigst muligt svar, om det kan lade sig gøre

Uopfordrede ansøgninger som dyrepasserelev eller laborantelev

Alle elevstillinger opslås altid på KU´s jobportal http://jobportal.ku.dk. Da instituttet får mange ansøgninger på de ordinære opslag vil uopfordrede ansøgninger ikke komme i betragtning.