Praktikophold

Universitetshospitalet får rigtig mange henvendelser om praktikophold, både erhvervspraktikanter fra folkeskolen samt skolepraktik fra teknisk skole, og du skal derfor henvende dig i god tid.

Grundet lovgivningen og at det kræver en vis modenhed at være praktikant på hospitalet, tilbyder vi kun praktikpladser til elever, der er fyldt 15 år på praktiktidspunktet.

Universitetshopitalet tager i øjeblikket ikke imod praktikanter.
Så snart det er muligt igen, bliver hjemmesiden opdateret med nye uger.


Uopfordrede ansøgninger som dyrepasserelev eller laborantelev

Alle elevstillinger opslås altid på KU´s jobportal http://jobportal.ku.dk. Da instituttet får mange ansøgninger på de ordinære opslag vil uopfordrede ansøgninger ikke komme i betragtning.