Praktikophold

Universitetshospitalet får rigtig mange henvendelser om praktikophold, både erhvervspraktikanter fra folkeskolen samt skolepraktik fra teknisk skole, og du skal derfor henvende dig i god tid.

Da det kræver en vis modenhed at være praktikant på hospitalet, tilbyder vi kun praktikpladser til elever, der går i 9. klasse eller er fyldt 15 år.

Vær opmærksom på, at vi ikke kan tilbyde praktik i uger, hvor der indgår helligdage samt i vinterferie og sommerferie perioden. I enkelte mellemuger, vil det heller ikke være muligt at komme i praktik.

Ledige uger i 2023

  • Februar: uge 9
  • Marts: uge 13
  • April: uge 16+17
  • Maj: uge 19+21
  • Juni: uge 25

Coronarestriktioner:
Selv om corona restriktionerne er ophævet, ser vi gerne at du er færdigvaccineret.

Sådan gør du:

  • Klik her for at sende en mail  
  • Skriv lidt om dig selv (alder, skole, bopæl) og husk at skrive, hvilken uge du gerne vil i praktik. Du får hurtigst muligt svar, om det kan lade sig gøre

Uopfordrede ansøgninger som dyrepasserelev eller laborantelev

Alle elevstillinger opslås altid på KU´s jobportal http://jobportal.ku.dk. Da instituttet får mange ansøgninger på de ordinære opslag vil uopfordrede ansøgninger ikke komme i betragtning.