Hestehospitalet

Hestehospitalet modtager årligt mere end 1000 henviste patienter til undersøgelse og behandling. Hospitalet kan tilbyde undersøgelser indenfor områderne medicin, kirurgi, reproduktion samt smedearbejde. Døgnet rundt kan vi tilbyde Deres hest den bedst mulige pleje, herunder pleje at specielt kritiske patienter eksempelvis kolikheste og nyfødte føl. Omkostninger forbundet med indlæggelsen vil efter afsluttet indlæggelsesforløb blive faktureret til priser der er sammenlignelige med private hospitaler.

Faciliteter

Hestehospitalet har 6 undersøgelsesrum, 2 operationsstuer med tilhørende 4 specialforede opvågningsbokse samt 16 opstaldningspladser placeret tæt på undersøgelses- og operationsfaciliteter til specielt kritiske patienter. Vi har desuden 25 bokse, et isolationsafsnit samt bokse forbeholdt ambulante patienter.

Undersøgelse og behandling

Ambulant undersøgelse

De bedes være opmærksom på, at det i enkelte tilfælde kan blive nødvendigt, at Deres hest skal forblive indlagt en nat eller mere på hospitalet for at sikre, at de nødvendige undersøgelser kan udføres. 

Udskrivning

Når Deres hest anses for rask nok til udskrivelse, vil der blive aftalt en afhentningstid, således at De – hvis ønsket – kan få et kort mundtligt referat af indlæggelsesforløbet samt besked om eventuel efterbehandling. De vil desuden modtage en kort skriftlig redegørelse; denne faxes også til Deres dyrlæge på hjemsendelsesdagen. Brevet vil eventuelt senere blive fulgt op af en veterinærfaglig redegørelse til Deres dyrlæge, såfremt alle analyser ikke er tilendebragt inden udskrivelse.