Hestehospital

Hestehospitalet har en lang række eksperter tilknyttet og modtager årligt mere end 1000 henviste patienter til undersøgelse og behandling i hospitalet. Hesteafsnittet kan således tilbyde undersøgelse indenfor områderne medicin, kirurgi og reproduktion. Vores junior-dyrlæger, dyrepassere og studerende på sidste del af veterinærstudiet vil døgnet rundt tilbyde den bedst mulige pleje, herunder pleje at specielt kritiske patienter eksempelvis kolikheste og nyfødte føl.

Hestehospitalets ”hjerte” består af 6 undersøgelsesrum, 2 operationsstuer med tilhørende 4 specialforede opvågningsbokse samt 16 opstaldningspladser til specielt kritiske patienter i ICU (Intensive Care Unit). Vi har desuden 25 bokse, et isolationsafsnit samt bokse forbeholdt ambulante patienter.

Hestehospitalet har 2 “state of the art” operationsstuer.

Induktion af anæstesi (kastning) foregår i specialdesignede kastebokse, netop for at gøre kastning og den senere opvågningsperiode så skånsom som muligt.

Hestehospitalet råder over dyrlæger med speciel ekspertise indenfor:

 • Gastro-enterologi (mave-tarmlidelser herunder kolik, ”den magre hest”, diarre)
 • Oftalmologi (øjenlidelser)
 • Neonatalogi (det nyfødte føl)
 • Kardiologi (hjertelidelser)
 • Nedsat præstationsevne (luftveje, hjerte, muskler og ortopædi)
 • Luftvejslidelser
 • Tandpleje og tandlidelser
 • Sårbehandling

Billeddiagnostiske muligheder

 • Røntgenanlæg
 • Ultralydsundersøgelse

Yderligere faciliteter:

 • Løbebåndsundersøgelse
 • Kikkertundersøgelser
 • Hospital/ICU (Intensive Care Unit)
 • Opstaldning i forbindelse med behandling

Omkostninger forbundet med indlæggelsen vil efter afsluttet indlæggelsesforløb blive faktureret ejeren til priser sammenlignelige med private hospitaler.

Hestehospitalet servicerer det meste af Sjælland og Sydsverige.

 

Ambulant undersøgelse

Du bedes være opmærksom på, at det i enkelte tilfælde kan blive nødvendigt, at din hest skal forblive indlagt en nat eller mere på hospitalet for at sikre, at de nødvendige undersøgelser kan udføres. 

Udskrivning

Når din hest anses for rask nok til udskrivelse, vil der blive aftalt en afhentningstid, således at du – hvis det ønskes – kan få et kort mundtligt referat af indlæggelsesforløbet samt besked om eventuel efterbehandling. Du vil desuden modtage en kort skriftlig redegørelse; denne sendes også til din dyrlæge på hjemsendelsesdagen. Brevet vil eventuelt senere blive fulgt op af en veterinærfaglig redegørelse til din dyrlæge, såfremt alle analyser ikke er tilendebragt inden udskrivelse.