Undervisningsafsnittet

Her uddannes og trænes den kommende generations dyrlæger i diagnosticering og behandling af store husdyr. Langt de fleste opstaldede dyr er indkøbte dyr, men hospitalet modtager meget gerne – i den udstrækning dyrene kan anvendes til undervisning af veterinærstuderende - kvæg og små drøvtyggere henvist fra praktiserende kolleger. Såfremt indlæggelse aftales, vil indlæggelsen oftest foregå uden beregning for ejeren.  

De kliniske kurser på Universitets-hospitalet/IPH udgør rygraden i den klinisk/praktiske uddannelse af dyrlæge-studerende i enkeltdyrs-diagnostik på store husdyr (heste, drøvtyggere, svin) og specielt i diagnostik og behandling af heste. Op til 200 studerende modtager dagligt undervisning i hospitalet lokaler og sektionens personale har ansvaret for alle praktiske forhold i relation til kursusafholdelse. 

Du kan læse mere om de forskellige veterinære uddannelser her:

Du kan også finde en samlet oversigt over Universitetets uddannelser i det elektroniske katalog.