14. maj 2019

Stor interesse for foredragsrække

Der var stor interesse for de 4 foredrag med emner så forskellige som "misfostre", "hesten som atlet", "koens milliarder indbyggere" og "heste der hjælper heste". Foredragene foregik alle på hospitalet i Taastrup og var et led i Forskningens Døgn 2019.

Arrangementerne var en blanding af foredrag og rundgang på hospitalets område for at se og i visse tilfælde røre ved nogle af de genstande, som der var blevet fortalt om under foredraget. Der var både stor spørgelyst og "rørelyst" blandt de fremmødte.

Foredraget "Misfostre – skræmmende eller fascinerende?"

Dyr føder undertiden misfostre og disse har til alle tider fascineret mennesket. Det er forunderligt og til tider skræmmende, hvad naturen kan frembringe. Medfødte defekter hos dyr er en alvorlig tilstand, men modsat hos mennesker, så erkendes de først, når moderdyret skal til at føde. Dette kan forårsage fødselsbesvær og for afkommet er det oftest ensbetydende med, at det dør eller må aflives af dyrevelfærdsmæssige årsager.

Foredraget "Hesten – pattedyrenes overlegne atlet"

Denne aftenen var i hænderne på dyrlæge, lektor Julie Fjeldborg, der har mange års erfaring inden for arbejdet med luftvejslidelser hos heste, herunder særligt lidelser i svælget med stor betydning for hestens præstationsevne. Hun ledsagedes af dyrlæge, professor i hestens kardiologi Rikke Buhl, som har stor interesse for den atletiske hest og ikke mindst den komparative fysiologi mellem den humane atlet og hesteatleten.

Foredraget "Når heste hjælper heste"

Institut for Klinisk Veterinærmedicins forskning inden for kirurgi, smertebehandling og bedøvelse har bidraget til at forbedre diagnostik og behandling af en række hyppigt forekommende sygdomme hos heste – herunder også sygdomme, der tidligere blev opfattet som en dødsdom.

Professor i stordyrskirurgi Stine Jacobsen viste denne aften billeder og optagelser fra hverdagen som forsker og kirurg i operationsstuen i Taastrup. Efter foredraget var der mulighed for at se udvalgte dele af hospitalet.

Foredraget "Malkekoen og dens milliarder af indbyggere"

Græs bliver til mælk på grund af et fantastisk samarbejde inden i koen. Malkekoen omdanner hver dag kilovis af foder om til mange liter mælk – helt op til 60 liter om dagen for de højstydende køer. Det kan kun lade sig gøre, fordi koens vom er hjem for milliarder og atter milliarder af mikroorganismer, som hjælper koen med at nedbryde og omdanne foder, der ellers kan være svært at fordøje.

Denne aften kunne man blive klogere på koen i klimadebatten. Efter foredraget fortsatte aftenen blandt vores undervisningsdyr, hvor der var mulighed for at se ind i vommen på en levende ko, kigge i mikroskop, smage på mælk og meget andet.

Tak til alle de videbegærlige og interesserede gæster vi havde til de 4 foredrag.