Klagevejledning

Vi håber, at De har været tilfreds med den behandling, Deres hest har modtaget på Universitetshospitalet for Store Husdyr.

Der kan dog opstå situationer, hvor De er uenig i en afgørelse truffet af Universitetshospitalet eller er utilfreds med behandlingen.

I så fald beder vi Dem om at kontakte Universitetshospitalet for Store Husdyr igen med henblik på løsning af uoverensstemmelsen.

Hvis det ikke lykkes at komme til enighed, kan De finde flere oplysninger og se klagemulighederne på Den Danske Dyrlægeforenings hjemmeside.

Klik her for at se mulighederne